Regeneracja walców i gniotowników

    Gniotownik Class

    W wielu przypadkach SKRAWIT podejmuje się procesu regeneracji walców. Każdorazowo walce przeznaczone do regeneracji muszą być poddane ocenie, co do możliwości naprawy. Oceniany jest stopień zużycia i stanu techniczny walców.

    Oprócz regeneracji walców w zakładzie istnieje możliwość regeneracji całych gniotowników wraz z wymianą walców lub bez wymiany.