Oferta

Firma SKRAWIT jest producentem walców do gniotownika różnych typów sieczkarni. Walce do typów sieczkarni mniej popularnych na rynku są produkowane na zamówienie. Prezentowane walce pasują do Class Jaguar, John Deere, Shredlage. W zależności od modelu sieczkarni - mogą mieć wywiercone otwory. Walce są bardzo odporne na ścieranie, bardzo ostre, po dedykowanych procesach technologicznych i wyważeniu. Produkowane walce są sprawdzone w eksploatacji, wysokiej jakości i wytrzymałości. Posiadamy stosowne certyfikaty zarówno na materiał, jak i na poszczególne procesy technologiczne. Po dostarczeniu ramy możliwa jest wymiana zużytych walców na nowe w cenie ustalanej indywidualnie zależnie od stopnia zużycia części gniotownika. Zapewniamy gratis transport/dowóz/wysyłkę.

Gniotownik Class Jaguar

Produkcja walców do gniotowników sieczkarni polowych

SKRAWIT jako producent walców do gniotowników sieczkarni polowych wykorzystuje produkowaną na zamówienie stal z dodatkiem chromu lub in. gatunkowe rodzaje stali. Wyfrezowane walce poddawane są odpowiednim procesom technologicznym, aby uzyskać produkt końcowy o dużej wytrzymałości. Zęby walców są kierunkowe i bardzo ostre.

Gniotownik Class

Produkcja walców do gniotowników zbożowych

W ostatnim czasie SKRAWIT opracował procesy niezbędne do wyprodukowania walców do gniotowników zbożowych, tj. dobór odpowiedniego materiału, sposób frezowania/radełkowania, dobór procesów termicznych w celu zwiększenia wytrzymałości.

Gniotownik Class

Regeneracja walców i gniotowników

W wielu przypadkach SKRAWIT podejmuje się procesu regeneracji walców. Każdorazowo walce przeznaczone do regeneracji muszą być poddane ocenie, co do możliwości naprawy. Oceniany jest stopień zużycia i stanu techniczny walców.

Detale

Inne produkty i usługi

Działalność firmy obejmuje szeroko rozumiane usługi z wykorzystaniem obrabiarek do metalu, tj. tokarstwa, frezowania, gwintowania itp.