Blog

Gniotowniki do sieczkarni

Wraz z rozwojem rolnictwa zaistniała konieczność zastąpienia tradycyjnie używanych narzędzi ręcznych na bardziej wydajne i szybsze urządzenia mechaniczne. Jednym z nich, coraz częściej wykorzystywanym w gospodarstwach rolnych jest sieczkarnia polowa samojezdna, posiadająca własny układ jezdno-napędowy. Sieczkarnia samojezdna – czym jest? Sieczkarnia samojezdna jest skomplikowaną, wieloczynnościową maszyną rolniczą, która w jednym ciągu technologicznym łączy wiele procesów: koszenie, zbiórkę masy roślinnej, ścieranie, prasowanie, rozdrabnianie, zgniatanie oraz wyładunek na środki transportu. Nie dziwi zatem fakt, że maszyny te cieszą się tak dużą popularnością.

Przeznaczenie gniotowników do kukurydzy

Przeznaczenie gniotowników do kukurydzy Zgniatacze ziarna, w tym gniotowniki do kukurydzy, służą do przerobu różnych rodzajów zbóż i roślin strączkowych. Dzięki procesowi gniecenia ziarna uzyskuje się paszę o dużej przyswajalności, a w rezultacie bardzo efektywny sposób żywienia zwierząt hodowlanych. Podczas mechanicznego rozdrabniania/gniecenia ziarna, nie traci ono swoich wartości odżywczych. Dlatego ważne jest zastosowanie w urządzeniach umożliwiających zgniatanie ziarna takich rozwiązań, aby temperatura pracy nie była wysoka, co ma wpływ na stabilność białek w paszy, a rozdrobnienie ziarna było odpowiednie, uzyskane przy jak najmniejszym nakładzie pracy i przy niskim zużyciu energii.

Walce do gniotownika

W gospodarstwach rolnych, specjalizujących się zwłaszcza w hodowli bydła, aby sprawnie przeprowadzić zbiory pasz objętościowych, niezbędne jest wykorzystanie urządzenia wysoce wydajnego, zautomatyzowanego w obsłudze i dającego w efekcie paszę najwyższej jakości. W tym przypadku można użyć sieczkarni polowej samojezdnej, która jest jedną z najdroższych maszyn wykorzystywanych w rolnictwie. Nie dziwi zatem fakt, że na rynku rolniczym poszukiwane są egzemplarze używane, których różnorodność modeli jest duża, a zakres cenowy szeroki, podobnie jak stan techniczny.